• Начало
 • Политика за поверителност

Политика за поверителност

   

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни
Обща информация


От 25 май 2018 г. e в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуги, „ТИ ЕН ТИ ФУУД“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата – доставка на стоки, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни:

1. Наименование: „ТИ ЕН ТИ ФУУД“ ЕООД
2. ЕИК: 206277700
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „21-ви век“ №9, вх. Б, ет. 1
4. Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „21-ви век“ №9, вх. Б, ет. 1
5. E-mail: 
6. Телефон: 02/9071670
7. Уеб сайт:

Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон: 02/ 915 3 525
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg


„ТИ ЕН ТИ ФУУД“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Текстовете по-долу имат за цел да разяснят каква информация е необходима на Доставчика, защо се нуждае от нея и как я използва. Право на Клиента е да ограничи достъпа на Доставчика до нея, както и да изтрие напълно своите лични данни от сайта на платформата foodtohome.bg.

I. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА ДОСТАВЧИКА:

1. Име и фамилия.
2. Точен адрес, на който да бъде извършена доставката.
3. Електронна поща.
4. Телефон за контакт.

II. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА:

1. Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и др.)

 • Доставка на продуктите на желания от Клиента адрес.
 • Контакт с Клиента и изпращане на информация към него.
 • Предложения към Клиента за участие в организирани от Доставчика промоционални програми.
 • Изпращане на информационен бюлетин, имейли със специални предложения, промоции, промокодове, новини и нови функционалности.


III. КАК ДОСТАВЧИКЪТ ИЗПОЛЗВА ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА МУ ОТ КЛИЕНТА:

Доставчикът използва предоставената от Клиента информация, за да отговори на неговите очаквания. Доставчикът обработва заявките на Клиента, повишава нивото на услугата, като предлага различни способи за плащане (наложен платеж при доставка,

Ваучери за храна на Български пощи и Содексо, Виртуален ПОС терминал на ОББ, Мобилен ПОС– плащане с банкова карта, Плащане през ePay.bg ), изготвя персонален профил с цел улеснението на Клиента за пазаруване, спестяване на време, предоставяне на информация за нови продукти и предложения, които биха могли да представляват интерес за Клиента. Доставчикът няма право да предоставя персоналните данни на Клиента на трети лица или организации, освен ако Клиентът не го оторизира да го направи.

IV. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА:

1. Доставчикът съхранява личните данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила на Клиента в онлайн магазина или извършване на поръчката без регистрация. След заличаване  профила на Клиента или приключване на поръчката, Доставчикът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички данни на Клиента, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, неразкриващ личността на Клиента).

2. Доставчикът съхранява предоставените от Клиента лични данни, във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Доставчика при евентуални съдебни или административни спорове с Клиента на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

3. Доставчикът съхранява предоставените от Клиента лични данни, които е необходимо да се пазят по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на профила на Клиента в електронния магазин или до приключване на поръчката.

V. ПРАВА НА КЛИЕНТА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ

1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните данни на Клиента

 • Ако Клиентът не желае всички или част от неговите лични данни да продължат да бъдат обработвани за конкретна или за всички цели на обработване, Клиентът може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.
 • С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в платформата на Доставчика, акаунтът на Клиента става неактивен, като Клиентът ще може да разглежда онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършва поръчки без регистрация или да направи нова регистрация.
 • Ако Клиентът има направена поръчка, която е в процес на обработване, е необходимо, тя да бъде завършена и едва тогава Клиентът ще може да оттегли съгласието си за обработване.
 • Клиентът може по всяко време да оттегли съгласието си за обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг.

 1. ПРАВО НА ИНФОРМИРАНОСТ

  1. Клиентът може по всяко време да получи информация от Доставчика какви данни се обработват за него.
  2. Клиентът има възможност по всяко време да да получи информация от Доставчика за цялата информация, с която Доставчикът разполага за него.

  VII. ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ПОПЪЛВАНЕ

  Клиентът може да коригира или допълва данни, свързани с него директно през неговия профил в платформата.

  VIII. ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ (ПРАВО ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН)

  1. Клиентът има възможност да пожелае личните му данни да бъдат изтрити чрез кликване на ……., намиращ се в личния му профил.
  2. В случай, че пожелае да изтрие профила си, Клиентът се съгласява да:
 • Бъде премахнат профила му;
 • Бъде изтрита паролата му, име, имейл и телефонен номер;
 • Бъде изтрит списъка с всички направени до момента поръчки;
 • Да се откаже от натрупаните до момента бонус точки.
 1. Клиентът има право по всяко време да заяви желание за изтриване на събраната за него инфромация, като изпрати искане в свободен текст до Доставчика. Искането на Клиента се завежда в специален регистър, воден от Доставчика, след което данните биват изтрити.
  4. Доставчикът не може да изтрие данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или необходими за доказване на негови права. В този случай, Доставчикът не изтрива личните данни на Клиента, а ги съхранява и обработва, като анонимизира Клиента.

  IX. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА КЛИЕНТА:

  Доставчикът осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на платформата. Личните данни на Клиента се съхраняват на сървъри на Суперхостинг БГ, анонимизирани със SSL сертификат и защитени с криптировкаь SHA256.

  X. ИЗГУБЕНА ИЛИ ОТКРАДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

  Клиентът се задължава незабавно да инфирмира Доставчика, в случай, че неговото клиентско име, парола или кредитна/дебитна карта са откраднати, изгубени или се използват против волята му. В такъв случай, Доставчикът анулира профила на Клиента, за да предотвратят злоупотреби.
  В случай, че Доставчикът установи нарушение на сигурността на личните данни на Клиента, което може да породи висок риск за неговите права и свободи, Доставчикът уведомява Клиента без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.


  XI. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА

  С цел предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед интересите на Клиента, негови данни се предоставят на следните лица:
 • Оператор и организатор поръчки
 • Доставчик на стоките


В случай на нарушаване правата на Клиента, съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, Клиентът има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон: (02) 915 35 25
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

XII. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (Cookie Policy)

Платформата tntfoods.bg  използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки страницата на платформата, Клиентът приема използването на бисквити.

Видове бисквитки, използвани от Доставчика:

1. Задължителни бисквитки
Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки показва информацията на сайта на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане.

2. Аналитични бисквитки
Благодарение на тези бисквитки, Доставчикът следи посещаемостта на неговия сайт и може да анализира доколко неговите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не дават на Доставчика никаква информация за личните данни на Клиента. Те единствено показват кои страници от сайта са разглеждани от Клиента, дали Клиентът е посетил сайта през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics Доставчикът използва също анонимизиране на IP адресите, посредством _anonymizelp. Максималният период, за който Доставчикът пази аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

3. Функционални бисквитки
Тези бисквитки позволяват на Клиента да използва пълната функционалност на сайта на Доставчика, да гледа видеата в него, да ползва функционалността на чата, както и да запомня предпочитания език, на който да се зарежда информацията на платформата на Доставчика.

4. Бисквитки за прецизно таргетиране
Тези бисквитки съдържат информация за това как Клиентът използва платформата на Доставчика и могат да бъдат задействани от рекламни партньори на Доставчика. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях, на Клиентът няма да бъде показвана информация, която не е релевантна за него. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които Клиентът получава от сайта на Доставчика, може да направи в браузъра, който използва. Следва да се има предвид, че при ограничаване на някои видове бисквитки, е възможно сайтът на Доставчика да не работи напълно коректно и Клиентът да не може да използва пълната му функционалност.

 

 

Сравнение на продукти